1. makedonya'dan çıkan büyük iskender yunan kültürüne göre yetişmişti ve kendini bu kültürün bir parçası olarak görüyordu. şehir devletler halinde yaşadığı için zayıflamış halde bulduğu yunan dünyasını ele geçirmişti. dünyayı ele geçirmek istiyordu ve doğu seferlerine çıktı. burada gördüğü kültürden de etkilenen iskender iki kültürü kaynaştırma yolunda adımlar attı. yeni şehirler kurdu. yunanlılar ile persleri evlendirdi. yunan uygarlığı, doğu uygarlığı ile harmanlanarak yeni bir biçime bürünür: hellenistik uygarlık.