1. hüsrev u şirin mesnevisinin erkek kahramanı. hüsrev, şirin'e olan aşkı ile dillere destan olmuş, tarihi kişiliği ortadan kalkarak tamamen efsanevi bir karaktere bürünmüştür.

    not: bizde ferhat ile şirin olarak bilinen hikaye iranlılarda hüsrev u şirin olarak bilinir. bu hikaye içinde adı geçen ve önemli bir süsleme ustası olan ferhat, türk anlatılarında ön plana çıkmış, hüsrev unutulmuş ve hatta olay iran'dan çıkıp amasya civarına nakledilmiştir. metinleri anlamada kültürler arası geçişlere dikkat etmek gerekir.