1. lan benimmi kafam dumanlı yoksa içişleri bakanlığı hesabını işidinmi elinde.
  işide ve gericilige karşı kahve milleti mücadeleye çagıran gencin bizzat içişleri bakanlığı tarafından egm'ye şikayet edilmesi hadisesidir.
  ulan nerden baksam tutarsızlık nerden baksam ahmakça!!
  https://mobile.twitter.com/TC_icisleri/status/815627084064296960
  edit link 2 : https://twitter.com/TC_icisleri/status/815627084064296960?s=01
  edit 2: yoğun tepkiler üzerine silmişler...... ekran görüntüsü almadım isteyen bir tıkla rahat bulabilirler.
 2. başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz.
  adamlar reise hayır demiş nasıl sessiz kalır içişleri tabii şikayet edecek.
  yav arkadaş yazmayacam diyordum sabahtan beri ama la 39 can gitmiş. devletin hiç bir kurumu 23 saattir orusbu çocuğunu bulamıyor.
  adam gelip hiçbir taşkınlık yapmadan insan gibi açıklamasını yapıp teşekkür edip gidiyor. adamı hemen tespit edip ifşa ediyorlar, hedef gösteriyorlar.bunların tek derdi reislerine laf gelmesin. resmen siz ölün biz seçimi kazanalım gerisi önemli değil diyorlar. üsteki yazarın dediği gibi ulan nerden baksam tutarsızlık nerden baksam ahmakça!!
 3. "unutulmamalıdır ki milletin hâkimiyetini bir şahısta yâhut mahdut eşhâsın elinde bulundurmakta menfaat bekleyen câhil ve gâfil insanlar vardır. hükümdarlar, kendilerini mevhum bir kuvvetin mümessili tanırlar ve bundan zevk alırlar. fakat onların etrâfındaki menfaatperestler, bunu din kisvesine büründürerek bütün milleti iğfâle, idlâle çalışırlar. nitekim şimdiye kadar çalışmışlardır. nihâyet milletin kulağı bu terennümât ile dolar ve o telkînâtı îcâb-i din ve hakîkat-ı mahz telakkî eder. bu gibilerine mürtecî ve hareketlerine de irticâ derler."

  “fetvâ ile veyahut şu ve bu gibi telkînâtla milleti irticâya sevk etmek isteyenlerin yeri zindan olacaktır. kat'îyetle ve bilâpervâ söylerim ki, hâkimiyet-i milliyemizin bir zerresini şu veya bu sûretle takyit etmek isteyenler en koyu mürtecîdir. öylelere karşı milletin yapacağı şey, onları parçalamaktır."

  "bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir."

  (bkz: kamal atatürk) (bkz: #136990) özlüyorum.