• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları - louis althusser
ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları, althusser'in 1970 haziranı'nda la penseée'de yayınlanır yayınlanmaz bütün dünyada büyük yankılar uyandıran ve yankıları hâlâ devam eden aynı adlı ünlü makalesini, bu makalenin 1969 tarihli ilk versiyonunu ve la penseée'de yayınlanan makalede dile getirilen fikirlere yönelik eleştirilere althusser'in aralık 1976 tarihinde ve bu tarih itibariyle verdiği cevapları içeren bir derlemedir.

karl polanyi, "yoksulluk" toplumda süren "doğa"dır, demişti. çoktandır sadece kendilerini ve kendileri gibi düşünenleri ideolojinin dışında, başkalarını da daima ideolojinin içinde gören siyasi, felsefi, dini, ahlaki, kültürel ve etnik kamplarla kuşatılmış haldeyiz. üstelik her meselede sadece kendilerini haklı başkalarını haksız, kendilerini iyi başkalarını kötü, kendilerini doğru başkalarını yanlış görmekteler. güzellik ise sadece onlara has, başkaları çirkin de üstelik... ve en kötüsü, aynı/özdeş olanı dost ve başka/farklı olanı daima (inkar ve asimilasyon işe yaramadığında) imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görüyorlar, tıpkı "doğa" durumunda olduğu gibi! althusser, işte bunun, yani ideolojinin neden, nasıl ve niçinini anlatıyor, belli ki kimsenin okuduğu yok bu kitabı! (kaynak idefix)
 1. marksist literatürün, ilişkisi olmadığını belirtmesine rağmen yapısalcı kanadına önemli katkılar sağlayan louis althusser'in kitabı.

  köktenci, ekonomik belirlenimciliğe indirgenen marksist anlayışa karşı eleştiri getirirken bunu üst yapı/alt yapı, marksist ideoloji, devletin ideolojik aygıtları kavramlarıyla güçlendirmeye çalışır.

  kapitalist devlet, sınıf bilinci oluşmasına yönelik ideolojik aygıtlarıyla önlemler alır mesele bu ideolojik aygıtları marksist ideoloji lehine dönüştürebilmektedir.
  ozee