1. 2. doğu göktürk kağanlığı'nın kurucusudur. kağan olmadan önceki adı kutluk şad'dır. türkler, göktürk devleti yıkıldıktan sonra 630 senesinde çinlilere esir düşerler. 680 yılına gelince ise 17 kişiyle birlikte isyan hareketini başlatır kutluk şad. bu sırada en büyük yoldaşı ileride vezirliğini yapacak olan bilge tonyukuk'tur. hatta tonyukuk ilteriş kağan'ın oğlu bilge kağan'a da vezirlik yapar daha sonra.

    1 sene içerisinde sayıları 700 civarına gelir ve tam anlamıyla bir bağımsızlık savaşı başlatırlar. çin ilinden doğru taktik ve stratejilerle ilerleyerek ata yurdu ötüken'e gelirler ve burayı başkent kılarak 2. doğu göktürk kağanlığı'nı kurarlar. türklerde adet, hakan olan kişinin isminin değişmesidir. kutluk şad, türkleri tek bir bayrak altında topladığı için ona bu anlama gelen ilteriş ismi verilir ve adı artık ilteriş kağan'dır. hatta bazı yerlerde devletin adı kutluk devleti olarak geçer.

    zamanla diğer orta asya türklerinin de katılımı ile gittikçe güçlenir devlet. 13 seneye yakın bir süre kağanlık yapan ilteriş, 47 sefer düzenler ve bunların yirmi kadarı çin'e yapılmıştır. çinlileri oldukça zor duruma sokmuşlardır. bazı rivayetlere göre de ilteriş kağan bu 47 seferini de kazanmıştır. 693 senesinde vefat eder ve yerine kardeşi kapgan kağan geçer. eşi ilbilge hatun, oğulları bilge kağan ve kültigin'dir.
    ae
  2. 2. dereceden kuzenimin adıdır. anası da babası da koyu ülkücü. düğünde de bozkurt işareti yaparak oynamislardi.
  3. kantüre ile birlikte oğlumun adıdır.