1. örneklendirme, misal getirme. bir fikri, konu ile ilgili bir atasözü veya tanınmış bir söz ile aydınlatma sanatıdır. irsâl-i mesel daha çok duygulara hitap ederek bir hikmeti ortaya koyar. böylece okuyucu belli bir fikre inandırılmış olur. irâd-ı mesel de denilen bu sanatta, genellikle ilk dizede fikir söylenip ikinci dizede örnek verilir.

    allah'a sığın şahs-ı halîmin gazâbından
    zira "yumuşak huylu atın çiftesi pektir"

    bed-asla necâbet* mi verir hiç üniforma
    "zerdûz* palan* ursan eşek yine eşektir" (ziyâ paşa)

    kaynak: ansiklopedik divân şiiri sözlüğü