1. amerikalı kavramsal sanatçı. etrafındaki kültürel verilerden alıntılayarak ya da süzerek yazdığı özdeyişleri ile tanınmış, günümüz insanının korkularına, kaygılarına, meraklarına ve arzularına ilişkin ipuçları veren bu özlü sözleri kamusal alanlarda sergilediği enstalasyonlarıyla dikkat çekmiştir.

  -----------

  gücün istismarı insanı hiç şaşırtmıyor
  eylem düşünceden daha tehlikelidir
  yabancılaşmanın sonucu ya egzantriklerdir ya da devrimciler
  grup dayanışmasını arttırmak adına sapkınlar kurban edilir
  çok yemek suçtur
  mutlak itaat bir özgürlük biçimi olabilir
  biraz bilgi epey mesafe kat ettirir
  bir erkek anne olmak ne demek bilemez
  pozitif tavır büyük fark yaratır
  zamanlama duygusu dehanın kanıtıdır
  tek bir olay sonsuz şekilde yorumlanabilir
  güçlü bir görev bilinci insanı hapseder
  soyutlama bir tür dekadanstır
  hırs kendinden hoşnut olmak kadar kötüdür
  elitler kaçınılmazdır
  öfke ve nefret yararlı motivasyon gücü uyandırabilir
  her türlü fazlalık ahlakdışıdır
  yapay arzular dünyaya zarar vermektedir
  bazen bilinçaltı bilinçli akıldan daha hakikidir
  otomasyon ölümcüldür
  gerçekten kötü insanları korkunç cezalar beklemektedir
  kötü niyetler iyi sonuçlar doğurabilir
  mutlu olmak her şeyden daha önemlidir
  yargılamak hayat belirtisidir
  kendinden emin olmak aptallık anlamına gelir
  yeniden doğuma inanmak yenilgiyi kabul etmektir
  yeniyi kovalamak toplum için tehlikelidir
  en acımasız olanlar çocuklardır
  çocuklar geleceğin umududur
  sınıfsal eylem içeriği olmayan güzel bir düşüncedir
  mala yönelik suçlar göreceli olarak önemsizdir
  betimleme metafordan daha önemlidir
  çoğu duruma verilecek en uygun tepki tiksintidir
  düzensizlik bir tür anestezidir
  uzmanlara fazla güvenmeyin
  uyanıkken rüya görmek korkunç bir çelişkidir
  ölmek ağaçtan düşmek kadar kolay olmalıdır
  nasılsa bir şey değiştiremeyeceğine göre keyfine bak
  hayatının bir akış halinde olmasını sağla
  her kazanımın ucunda bir özveri vardır
  ilginç olan her şey yenidir
  sıra dışı kişiler özel imtiyazları hak ederler
  aşka heveslenmek güzeldir ama aptallıktır
  öfkeyi dışavurmak gerekir
  uç davranışların temelinde ruh hastalıkları vardır
  sadakat biyolojik değil sosyal bir kuraldır
  sahte ya da gerçek kayıtsızlık güçlü bir kişisel silahtır
  korku en büyük engeldir
  özgürlük gereklilik değil lükstür
  duygularını serbestçe ifade etmek dürüstçe yaşamaktır
  kendini akışa bırakmak rahattır ama risklidir
  iyiler sonunda kazanır

  (...)