1. italyan ressam artemisia gentileschi tarafından "judith'in holofernes'i katledişi" adıyla resmedilmiş eserdeki özne kişidir. ama buradaki judith, artemisia'nın ta kendisidir. tecavüzcüsü tassi’yi de holofernes olarak resmetmiş olup bir çeşit canlandırma yapmıştır, ama esas olan tecavüz ve sonrasındaki kadın mücadelesidir.