1. "şeylerin" genel temsili denilebilir. cisimleri,nesneleri kavramlar aracılığıyla zihnimizde tutar ve düşünürüz. her kavram bir nesneye, bir cisme tekabül eder. mesela "kedi" kavramı zihnimizde bulundurduğumuz kedi imgesini karşılar. eğer bizde bir "kedi" kavramı olmasaydı biz ne kedinin kedi olduğunu bilirdik ne de onu düşünebilirdik. bu tüm dış dünyadaki (dış dünya derken bunuda tartışmak gerekir.) nesneler için geçerlidir. bir nesneyi düşünebilmek için onun zihnimizde bulunan imgesini bir kavramla tutmamız gerekmektedir. muhayyile kapasitemizde dış dünyadaki nesnelerin imgeleri bulunmakla birlikte bizler bunları kavramlarla tutar, kavramlarla düşünürüz. ve kavramlarla düşünme yeteneği sadece insanda bulunmaktadır. hayvanlardada bir muhayyile (hayal) kapasitesi vardır ancak bir idrak(akıl erdirme) kapasitesi yoktur. idrak kapasitesi ancak insanda bulunmaktadır. insanıda diğer canlılardan ayıran şey budur.

    her kavram bir nesneye karşılık gelmektedir ancak öyle kavramlar vardır ki bu kavramlar zihnimizde olmasına rağmen hiçbir nesneye tekabül etmemektedirler. bunlara örnek vermek gerekirse: uzay, zaman, sonsuzluk vb.

    (bkz: kavramın içlemi ve kaplamı)