1. günümüzde pasifik okyanusu olarak adlandırılan coğrafyada var olduğu düşünülen kıta. mö.20000-16000 yılları arasında battığı düşünülmektedir. kıta, tabanından gelen volkanik hareketlerle önce üç parçaya bölünmüş ve kademeli olarak 64 milyon nüfusuyla batmıştır. günümüzde hawaii, fiji ve paskalya ada gruplarının, bu kıtanın yüksek yerleri olduğu değerlendirilmektedir.

  kıta üzerinde yaşayan halkın zihinsel uygulamalar üzerinde çok ileri seviyede oldukları, hatta bu özellikleri ile günümüzün teknolojik kolaylıklarından hiç birisine ihtiyaç duymayabilecekleri bazı kaynaklar tarafından iddia edilmektedir.

  kur'an-ı kerim'de "adn cenneti" ve incil'de "aden cenneti" olarak geçen coğrafyanın bu kıtada olabileceği düşünülmektedir.

  mısır'ın ölüler kitabı bu felakete ağıt yakmıştır.
 2. nitekim gerçekliğini ispatlayan ne bir kalıntı ne bir buluntuya rastlanmamıştır. efsane olması muhtemel.
  abi
 3. "efendiler, bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. türk milletinin kökünün dayandığı türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası nuh’un oğlu yasef’in oğlu olan kişidir. "

  atatürk'ün 1922'de tbmm'de yaptığı konuşmada türk kökeni hakkında böyle demişti, mustafa kemal türk kökenini aydınlığa çıkartmak için çok uğraştı. osmanlı kayıtlarını derletti, yurtdışından bilim adamlarını ülkeye davet etti, bu vesile ile 1930 türk tarih kurumu kuruldu.

  kayıp kıta mu paşanın özel ilgi alanlarından birisi idi, vakit buldukça kayıp kıta mu hakkında bilgileri okur, toplantılar düzenlerdi. fakat bugüne kadar kayıp kıta mu hakkında hiçbir bilimsel veriye ulaşılabilmiş değil.

  mustafa kemal atatürk'ün kayıp kıta mu ile ilgili bilgi ve belgeleri halen anıtkabir kütüphanesinde 1301 ve 1302 kayıt numarası ile kütüphanede yer almaktadır.
 4. atatürk'ün özellikle ilgilendiği, türklerin ataları olduğu ileri sürülen güneş krallığının yaşadığı ve sonradan okyanus altında kaldığı iddia edilen anakara. diğer kayıp kıtalar için (bkz: lemurya) ve (bkz: atlantis) .