1. için bağlacından da anlaşılacağı üzere, kendini her seferinde öldüren ve her seferinde yerine yeni kendisini koyan varlık. yenilik olduğu için zamansaldır.

    kendi için olmak, zamanı tecrübe etmeyi gerektirir.