1. harekete yol açan sebepleri göz önüne almadan, cisimlerin sadece konumları ile zaman arasındaki ilişkilerini inceleyen mekanik dalıdır. saatte 100 kilometre hızla giden bir aracın 5 dakika içinde ne kadar yol alacağını irdelemek kinematiğin incelenmesine bir örnektir.