1. kol nidrei, viyolonsel ve orkestra için bir süittir. 1881 yılında yazılmıştır. bruch'un halk müziği kaynaklarına olan eğilimi burada kendini gösterir; bu kısa yapıtta besteci lirik ve ozansı bir anlatım içinde, yahudi halk motivlerini kullanmıştır. viyolonsel, coşkun, ateşli bir anlatımla, süreklice yakarır gibidir.

    baştan sona "adagio" temposunda çalınan bu duygulu yapıt üzerine besteci şunu söyler:
    "kullandığım iki ezgi üstün özellikler taşır; birincisi, bir günah çıkarma şarkısıdır, ikincisiyse dokunaklı, gerçekten nitelikli bir şarkıdan alınmadır. ikisini de berlin'de ibrani korosunda çalıştığım sırada öğrendim. kol nidrei'nin bütün dünyada sevileceğine inanıyorum..."