1. uymacı, sorgulamadan itaat eden, intibak eden, boyun eğen anlamına gelen, türkçe'ye, fransızca conformiste 'ten giren sıfat.
 2. kendi kendine bir kanıya varmaktan kaçınarak, varolan düzenin öngördüğü kabulleri ilkesizce ve eleştiri getirmeksizin kabul eden kişi.

  bir kişinin konformist olmasının nedenleri; yeti sahibi olmama, düşünememe, tembellik ya da kolaya kaçmak değildir.

  nedenlerinin daha ziyade; toplumun önemli kesiminin çoğu siyasi hakkından mahrum kalması ya da siyasi haklarının bilincinde olmaması, yönetimlerce oluşturulan tahakküm araçları ve ideolojik aygıtlar, tarih bilinci vb. toplumsal dinamiklere yön veren konularda aranması gerekendir.
  ozee
 3. (bkz: ne kokar ne bulaşır)

  mevcut durumunu korumak için şartlar ne kadar değişse de bulunduğu kabın şeklini alır. statükoyla uyumludur. günün konjonktürünün getirdiği standart ne ise olduğu gibi kabul eder.
  iki tipi vardır.
  tip a: lümpen, avam ve kabuğunu kıramamıştır.
  tip b: çıkarcı, rahatına düşkün ve elde ettiği standardı muhafaza etmek peşinde bir pragmatisttir.
  tip b için okan bayülgen örneği verilebilir. tip a için örnek vermeye gerek duymadım.