1. uymacı, sorgulamadan itaat eden, intibak eden, boyun eğen anlamına gelen, türkçe'ye, fransızca conformiste 'ten giren sıfat.
  2. kendi kendine bir kanıya varmaktan kaçınarak, varolan düzenin öngördüğü kabulleri ilkesizce ve eleştiri getirmeksizin kabul eden kişi.

    bir kişinin konformist olmasının nedenleri; yeti sahibi olmama, düşünememe, tembellik ya da kolaya kaçmak değildir.

    nedenlerinin daha ziyade; toplumun önemli kesiminin çoğu siyasi hakkından mahrum kalması ya da siyasi haklarının bilincinde olmaması, yönetimlerce oluşturulan tahakküm araçları ve ideolojik aygıtlar, tarih bilinci vb. toplumsal dinamiklere yön veren konularda aranması gerekendir.
    ozee