1. yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı organlarda toplanmasıdır.

    ne kadar değerli bir şey olduğu yokluğunda anlaşılır ki şu son dönemde bunu yaşayarak öğreniyoruz.