led


  1. açılımı light emitting diode (ışık yayan diyot) olan yarı iletken, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır.