1. terim olarak otoriterliğin karşıtı anlamında kullanılır. bireysel özgürlüklerin korunup geliştirilmesinden yana olan görüştür. toplum yaşamında bireylerin yapıp etmelerinin hiçbir kısıtlamayla karşılaşmaması gerektiğini savunur. toplumda yaşayan diğer insanların haklarını da yasal sınırlar içerisinde gözeten bir özgürlük anlayışına sahiptir.