1. caput femorisi besleyen obturator arterin asetabular dalını içeren ligament. femur başı kırıkları sonucu zarar görür ve femur başı kanlanması önemli derecede zarar görür. bunun sonucunda caput femoriste nekrozla karşılaşılabilir.

    (bkz: okulda öğrenilenleri sözlüğe yazarak tekrar etmek)
  2. howl