1. dinler öncesi bir çok efsanede ve talmud' un birinci bölümünde adı geçen yaradılan ilk kadın, adem' in ilk eşi.
  adem ile aynı anda ve topraktan yaratılmıştır. bundan dolayı ademle eşit olduğuna inanır. adem' in bunu kabul etmemesinden dolayı cennetten kaçarak dünyaya gelir. adem ise bu durumdan şikayetçi olur ve oldukça üzülür. adem' in bu üzüntüsüne dayanamayan tanrı meleklerden oluşan arabulucu heyeti görevlendirerek lilith' i geri dönmesi için ikna etmeye gönderir. bu istek lilith tarafından geri çevrilince melekler lilith' in dünyada bulunduğu(kızıldeniz civarı) süre içerisinde cinlerden olma çocuklarını öldürmekle tehdit ederler. lilith kararında diretince melekler her gün lilith' in çocuklarından birini öldürmeye başlarlar. lilith ise intikam duygusuyla yeni doğan ademoğullarını öldürmeye yemin eder.
  bu sırada tanrı adem için onun kaburga kemiğinden yeni bir eş yaratır. bu havva' dan başkası değildir. adem gibi topraktan ve aynı anda yaratılmadığı, onun bir parçasından geldiği için havva adem' e tabii olur.
  günümüzde dahi kadınlar için iki ayaklı şeytan vb. benzetmeler yapılmasının altında yatan sosyolojik sebeplerden biri de bu anlatıdır. boyun eğmeyen, eşit olduğuna inanan kadın erkek tarafından tehlikeli olarak algılanmaktadır. acı olan ise bunun kimi kadınlar tarafından kabul görmesi.
  ayrıca anadolu' da hamile kadınların başına geldiğine inanılan albastı, alkarısı gibi hikayelerin temelinde de lilith yer alır.
 2. ilk kadın hakları mücadelecisi, ilk feministtir. şeytanla işbirliği yaptı söylemi eşitlik arzusunu dile getiren kadın düşmanı bir söylemdir. mitoloji bile manipülasyona uğramaktadır ve taraflıdır. önce lilith'in sonra simone de beauvoir'ın torunlarıyız.
 3. bilinen mitlerde ya kötü kadındır ya da kötü kadının annesi falandır.
  femen olayının da ilk başlatıcısıdır.cennetten kovulma sebebidir.
  kuz
 4. dünkü taksim yürüşünde bir pankartta gördüğüm, sonrasında bu da kimmiş diye merak edip aratınca ilk feminist olduğunu öğrendiğim mitolojik karakter. bu arada söylemeden geçemeyeceğim (bkz: lilith'in sürtükleriyiz)
  r2-d2
 5. adem misyoner pozisyonunda diretince, haklarının ezildiğini, erkek egemen seks anlayışının ataerkilliği kaçınılmaz kıldığını anlayacak ki, uzun zamandır peşinde deli divane, hani ifade yerindeyse mecnuna şapka çıkartacak cinsten platonik takılan demonsa gitmiştir.
  lilithin o ilahi ve kadınlığa özgü gidişiyle, adem oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi tanrının eteklerine sığınıp günlerce zırlamıştır. havvanın hikayesi de tanrınn acıma duygusundan yaranmıştır böylece.

  adem dediğimiz ilk "deneme" insan modeli loserdır. kaburgasından yaratıldığı iddia edilen havva bile yılanın sarhoş edici devrimsel teklifine boyun eğmiş, ademi kukla gibi bu yolda kullanmıştır. hatta incilin bir yerinde, tanrının öfkesinden korkup, incir ağacının dalları arasına koşan ademi zihnimde hayal etmeye çalışırken, kahkahamı gizleyemem.

  lilith, - eğer mitoslar haklıysa - yaratılışın ilk kadını, ilk kutsal annemizdir. geceye aittir ve simgesi yanılmıyorsam baykuştur. bazı mitoslarda babil fahişesi olarak da geçer. intikamı derin, soğuk yenen yemek gibidir. erkeklerin rüyalarına girer, bilinçaltlarına saklanan kadınların kılığına bürünüp onlarla çatır çatır sevişir; ve bu vesileyle rüyasında boşalan her erkek demonsun ordusuna bir şeytan ekler.

  hak aramak, özellikle kadın hakkı aramak tek feministlere özgü değil diye düşünüyorum. feministlerin tarihsel çıkışı anaerkilliğin ataerkilliğe kaybedildiği gündür. lilithin tarihi ve olayı, daha insani duygular üzerinden gelişir ki, adına bencillik de, ego savaşı da diyebiliriz. nitekim bazı kaynaklara göre aranan hak eşitlikle sınırlı değilmiş, aynı zamanda iktidar olma isteği de güdüyormuş.
  her neyse, ben zaten ne adem"e, ne havva, ne de lilith"e inanırım. hera"ya inanır ve taparım. kadın dediğin hera"dır.

  bir de ermeni isimidir lilith. tanıştığınız üç kadından birinin isimi lilith çıkabilir.
 6. adem babamız yalnızlıktan sıkılmasın diye yaratılan üvey annemiz. lakin kendisi ademin altında olmayı kabullenmeyince gönderilip yerine havva anamız gelmiş. lilith de erkeklerin rüyalarına girip yoldan çıkarmaya yeni doğum yapan kadınlara ve bebeklerine musallat olmaya başlamış.
 7. ilk feminist kadın.

  ibrani mitolojisine göre ;erkek üstünlüğünü kabul etmeyen lilith adem ile beraber olmayı kabul etmez. sebebi, cinsel ilişki esnasında adem'in hep üstte yer almasını aşağılayıcı bularak itiraz eder. kendisinin de adem gibi topraktan yaratıldığını, yani eşit olduklarını savunur. adem ise kendini, bağışlayan, bereketli gökyüzü; lilith'i de ürün veren toprağa benzeterek bu şekilde birleşmek konusunda diretir. adem tavırlarında ısrar edince, lilith, birlikte yaşamalrının zor olacağına karar verip tanrı'nın söylenmemesi gereken adını anarak göğe doğru yükselir. şeytanla işbirliği yapar. ve tanrı geri dönmezse doğan her çocuğunu öldüreceğini söyler. lilith geri dönmez. ve tanrı çocuklarını öldürür. lilith intikam almak ister ve dünyaya gelen bütün bebekleri öldürmek için uğraşır.

  türlü türlü efsaneler vardır lilith için. bu bahsettiğim efsane de bunlardan biri.