1. sınıf bilinci olmayan, devrime katılmak için özel bir nedeni bulunmayan ve hatta, var olan sınıf yapısının korunması çıkarlarına daha uygun olan insanlara verilen ad.
  2. napolyon'un totaliter, görece özerk bir devlet teşkil etmesinde başvurduğu, "louis bonaparte'in 18 brumaire" adlı, pdf formatına kolayca erişilebilecek marx'ın tahlillerinde bahsettiği kitle.

    tamamen kapitalist çıkar güdümünde hareket edemeyen, başlı başına kendi çıkarını gözetebilen totaliter bonapartist devletin öğelerinden biri.

    (bkz: bonapartizm)
    ozee
  3. sınıf bilincinden yoksun insan. john lennon'ın working class hero' da anlattığı kitle de olabilir. küçük iskender de lümpen teenager ifadesini kullanır