1. bildirme, tebliğ etme, ilân etme. belirli bir siyasal düşünce ve amaçla hareket eden kitlenin, düşüncelerinin ve hedeflerinin deklerasyonu. ticarî malların ilgililere bildirimi.

    not: italyanca kökenli bir kelimedir.