1. mapreduce, büyük veri kümeleri işlemeye ve oluşturmaya yarayan uygulama ve programlama modelidir. kullanıcılar, bir ara anahtar/değer çifti seti oluşturmak için bir anahtar/değer çiftini işleyen eşleşme fonksiyonu ve aynı ara anahtarla ilişkili tüm ara değerleri birleştiren bir indirme fonksiyonu belirler. birçok görev bu modelde anlatılabilir. mapreduce, çalışma sisteminin görevlerini azaltmak için girdi-veri eşleşmesini bölümler. ayrıca girdi/çıktı verilerini makinelere transfer eder.
    akif