1. pedagojik olarak çok yanlış yapan baba. bu hareketi penis rekabetine bağlamak yerine kültürel nedenlere bağlamak daha doğru geliyor bana. hatta kültürle değil yozlaşmışlık ile ilgili gibi. batı avrupalı ve orta doğulu babaların mastürbasyon ve genel evlere yönelik tutumlarını incelersek anlamlı farklılıklara ulaşacağımızı düşünüyorum. anneyi kendine ait sanma ve bundan doğan gizli rekabet fikrinin baba için geçerli olma ihtimali bana zayıf geliyor. sinsi bir süreç gibi bahsediliyor bundan. gizli bir düşmanlık gibi. fakat baba gelişim psikolojisi biliyorsa ona göre davranmaz mı? çocuk için geçerli olabilecek bu durum babayı bağlamaz. sonrasında da ne olacağı bireylerin eğitim seviyesi ve kültüre göre belli olur. bence.
  2. oğluna prezervatif veren baba gibi köylü değildir
  3. evrensel stereotip bir baba'dır. anadoluda bu geneleve götürme şeklinde işler batıda ise ergen erkek çocuğun kadınlara yönelmesine teşvik etme şeklinde.

    lâkin iki tip babanın da değişmeyen ortaklaşalığı çocuğunun mastürbasyon yapmasına bir karşı duruş'tur. pekâlâ neden?

    jacques lacan 'ın 'le nom du pere' fenomeniyle açıklanabilir bu durum. yani çocuk, evdeki anne öznesinin salt kendisine ait olmadığının farkındalığına vardığında baba da bu farkındalığın farkındalığına varır. ve bu bir imgelemsel penis rakipleşmesini ayyuka çıkarır. bu durumda baba, evde mastürbasyon yapan çocuğu kendisine bir rakip olarak görür. ve sindirmek arzusuyla donanır. diğer yandan ebeveynsel toplumsal korumacılık yönü ağır basar ve çocuğu toplumda savsaklamaması açısından eğitmeye yönelir. ilginç tabi bunlar.