1. mcdonaldlaşma sosyolog george ritzer abimizin kullandığı bir kavram. bu kavramla özetle şunu anlatmak istiyor: fast-food restoranlarının çalışma mantığı ve stratejileri, toplumda ve diğer alanlarda gözlemlenebilir. ve bu olmakta. devamında bu kavramı 4 prensip altında inceliyor.
    1-verimlilik; diyorki önemli olan nitelik değil niceliktir. mcdonald örneğinde açlığımızı gidermenin en etkili ve hızlı yolunun bu olması gibi...
    2-hesaplanabilirlik ;yapılan işin veya alınan hizmetin ölçülebilir olması, burger’ın kaç sn ye sonra geleceği, kaç milisanıyede hazırlanacağı vs.
    3-öngörülebilirlik; farklı yerlerde, farklı şubelerde yapılacak işin veya alınacak hizmetin ne olacağının belli olması, aynı olması, standart olması.
    4-control; bunla da diyor ki denetim teknoloji ile birlikte insansız yapılıyor, veya denetim insanlı dahi yapılsa denetleyecekler kendi insanı değerlerini yitirmiş ve tektipleşmiş, standartlaşmış.