1. bir "x" vektor uzayının üzerinde uzaklık fonksiyonu d (bkz: metrik) tanımlanmış ise bu (x,d) ikilisine metrik uzay denir.
    fizikteki uzay kelimesi ile matematikteki ve geometrideki uzay kelimesinin kargaşaya neden olduğu (bkz: özel görelilik) entrymden sonra tanimlamak farz olmustu.