1. çok renkli, derinlik ve perspektif içermeyen, çok küçük ve ince işlenmiş figürlerle yapılan resim sanatının genel adı. genellikle kitap süslemek için kullanılırdı. eski bir sanattır ve doğudan batıya geçtiği düşünülmektedir. osmanlı ve perslerin yanısıra ortaçağ avrupasının el yazmalarında da görülür.