1. tüm evrenin yaratıcısının tek olduğunu savunan inanç sistemlerinin genel felsefi adıdır.

  bu sınıfla giren inançlar:
  bahailik, islam, hırıstiyanlık, musevilik, kaodaizm, atenizm, zerdüştlük, ekankar, sihizm, rastafaryanizm, çendoizm, ravideşa, sekanova, tenrikyo ve sabiilik, tengricilik,burhancılık,...

  bağlantılı olan benzer inançlar:
  panteizm, panenteizm, henoteizm, monizm,...
 2. yunanca mono (tek) theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyip tektanrıcılık anlamına gelir.
  hiciv
 3. ben tek siz hepinizin teolojik boyutu.