1. seksüel ya da pornografik bir amaç gütmeksizin, salt insanın doğal varoluşu öyle olduğu için çıplak yaşamayı savunan felsefe.

    insanoğlunu diğer cümle mahlukattan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi metalarla kurduğu ilişkisi, kıyafetler ise bu metaların tek vazgeçilmezidir. bilinen topluluklarda yaşayan bir insan hiçbir metası olmadan yaşayabilir, parasız dahi yaşayabilir ancak kıyafetsiz yaşayamaz. toplum ya onun üzerine bir battaniye örter, ya da linç eder.

    gerek toplumun bu olumsuz yaklaşımı, gerekse nüdizmin felsefesinde barındırdığı doğayla iç içe yaşama arzusu nedeniyle nüdist topluluklar şehirlerden uzak, doğaya yakın yerlerde varlıklarını sürdürürler.