1. seksüel bir amaç gütmeksizin, salt insanın doğadaki varoluşu kendiliğinden öyle olduğu için çıplak yaşamayı savunan felsefe.

    insanı cümle mahlukattan ayıran en belirgin özelliklerden biri metalarla olan ilişkisi, kıyafetler de bu metaların tek vazgeçilmezidir. (öyle midir?) bilinen toplumlarda yaşayan herhangi bir insan hiçbir metası olmadan, hatta parası bile olmadan yaşayabilir, ama kıyafetsiz yaşayamaz. yaşar yaşamasına da, toplumun içine çıkamaz, zaten bu halde de toplumda yaşıyor sayılamaz.

    hem toplumun bu olumsuz yaklaşımı, hem de nüdizmin felsefesinde barındırdığı doğayla bütünleşik yaşama arzusu nedeniyle nüdist topluluklar topluma uzak, doğaya yakın yerlerde varlıklarını sürdürürler.