1. mozart, bill gates, bill joy, steve jobs ve beatles grubunun dahil olduğu kuraldır. bununla birlikte bu kişilerin doğum tarihi ve karşılarına çıkan fırsatlar da çok belirleyicidir. steve jobs'un büyüdüğü yerde hewlett-packard mühendislerinin yaşaması, hatta şirketin kurucularından bill hewlett'ı yedek parça istemek için arayabilme imkanına sahip olması büyük fırsattır. yine amerikadaki bir çok üniversitede bilgisayar yok iken bill gates'in gittiği özel üniversitede bilgisayar laboratuvarının olması da bill gates'i genç yaşta büyük bir birikime ve pratiğe ulaşmasını sağlayan fırsattır.