1. aslında hep unuttuğum ve bendenize de daima gerekli bir bilgi olduğu için şurada dursun. ara sıra karşıma çıkarak, gördükçe bazı olayların arasında köprü kurmam açısından önem arz eder phaistos diski.
  yazıyı komple okumak istemeyenlere de özetini aktarayım: (tarih: i.ö 1750-? 1450
  yer: girit) ''disk pişirilmiş kilden yapılmıştır ve her iki yüzünde ıslak kile bir pres ya da zımba ile bastırılmış karakterler vardır. böylece diskin, baskının çin'de başlamasından 2500 ve gutenberg incili'nden 3000 yıl önce yaratılmış dünyanın ilk basılmış belgesi olduğu söylenebilir''.

  !---- spoiler ----!

  sir arthur evans yüz yıl önce girit'te knossos'ta "minos sarayı"nda "lineer b yazısı" adını verdiği şey için kazı yaparken, yine çoğunlukla kil tabletlere yazılı ve ona benzeyen ikinci bir yazı buldu ve buna "lineer a yazısı" adını verdi.

  knossos'ta ve girit'in başka yerlerinde çoğunlukla mühür taşları üzerinde üçüncü bir tip yazı buldu ve onu da "hiyeroglifik" olarak tanımladı. arkeolojik kayıtlara göre "hiyeroglifik", üç yazının en eskisiydi ve iö 2100-1700 yılına aitti.

  lineer a, îö 1750-1450 dönemindendi ve lineer b ise lineer a'dan sonra geliyordu. bunun üzerine evans üç yazının da aynı "minos" dili'ni yazdığını ve lineer b'nin lineer a'dan ve lineer a'nın da herhalde "hiyeroglifik" yazıdan geliştiği sonucuna vardı.

  buna örnek olarak daha sonraki mısır yazılarının mısır hiyerogliflerinden türediğini ve hepsinin bir mısır dilinin yazıları olduğunu gösteriyordu. son olarak da, (evans tarafından keşfedilmemiş olan) benzersiz phaistos diski vardı ve evans bunu diğer üç yazıdan herhangi biriyle ilişkilendiremiyordu.

  günümüzde evans'ın bu basit tablosu, phaistos diski'nin tecrit edilmesi dışında, terk edilmiştir. michael ventris 1952'de lineer b'nin yunanca olduğunu saptamıştı. lineer a bir dereceye kadar çözülmüştür ama girit dili olmadığı kesin olan bir dille yazılmış olduğundan okunamamaktadır.

  '"hiyeroglifler"in anlamları ise bütün esrarım korumaya devam etmektedir. dahası, her üç yazı da girit dışında bulunmuştur ve tarihleri birbirleriyle örtüşmektedir. bu nedenle yalnızca girit içinde düz bir gelişme çizgisi varsayanlayız: lineer a ve lineer b biri diğerinin babası olmaktan çok, iki kuzen yazı olabilirler.

  lineer a'nın ilk keşiflerinin çoğu, adanın güneyindeki aya triada'daki bir minos sarayının yerinde yapılmıştır. ancak ondan sonra, bütün ege'deki yunan adalarında, yunan anakarasında bir yerde ve türkiye anakarasında (eski miletos'ta) ve hatta filistin'de iki yerde pek çok yazı bulunmuştur. ancak lineer a'yla yazılı olanların toplamı, lineer b'den çok azdır: bulunan 1500 metnin çoğu çok küçük ve hasarlı olup toplam 7500 karakterdir. (oysa lineer b karakterleri on binlercedir ve 200'den az da "hiyeroglifik" karakter bulunmuştur).

  lineer a'yı çözmede başlıca iki ipucu verimli olmuştur: nümerik sistem ve lineer a simgelerinin çoğunun lineer b ile olan benzerlikleri. hangi simgelerin rakam olduğunu teşhis etmek güç değildi: bunlar tıpkı lineer b'de olduğu gibi diğer simgelerden farklıydılar. lineer a rakamları lineer b'nin-kilerin eşidir: kesir simgeleri ve 10 için kalın bir nokta olması dışında.

  phaistos diski:

  eski girit'in yazıları arasında en büyük muamma kuşkusuz phaistos diskidir. bu 1908'de bir italyan arkeolog tarafından güney girit'te phaistos'ta bir sarayın kalıntıları arasında bulunmuştur. arkeolojik bağlamda diskin en geç iö 1700 yılından kaldığı saptanmıştır ki, bu da lineer a'nın çağdaşı olduğunu göstermiştir.

  disk pişirilmiş kilden yapılmıştır ve her iki yüzünde ıslak kile bir pres ya da zımba ile bastırılmış karakterler vardır. böylece diskin, baskının çin'de başlamasından 2500 ve gutenberg incili'nden 3000 yıl önce yaratılmış dünyanın ilk basılmış belgesi olduğu söylenebilir.

  ancak lineer a ve b'de olduğu gibi her karakteri tek tek yazmak varken neden bir pres ya da zımba kullanılmış olsun? bu eğer belgelerin birkaç kopyasını "basmak" içinse, neden 90 yıl süren yoğun kazılarda bu yazıyla yazılmış başka bir belge bulunmamıştır? ve phaistos diski üzerindeki simgelerin neden hiçbiri girit "hiyeroglifik" yazısına, lineer a ya da lineer b'ye benzememektedir?

  araştırmacıların bir kısmının inandığı gibi disk girit'e ithal edilmiş olabilir mi? sahte bir kanıt -hatta ilk kazıyı yapanların bir oyunu- olabilir mi? yazının anlamı konusunda pek az ipucu vardır ve güvenilir bir tek cevap bile yoktur. simgeler hem diğer "minos" simgelerine benzemediklerinden hem de sayıları çok az olduğundan (toplam 242 adet) çözüm konusunda pek işe yaramamaktadır ve bunların ardındaki dil tam bir bilinmeyendir.

  keşif alanı da diski kıyaslayacak başka bir arkeolojik bulgu olmadığından diskin tarihinin belirlenmesi dışında gerçek anlamda bir yardım sağlamamıştır. diskin yazısını çözmenin tek ciddi umudu bir gün benzer yazıların bulunduğu bir yazı kütüphanesi bulmaktır.

  ancak bu durum bazı bilimadamlarını ve pek çok amatörü birbirlerinden çok farklı çözümler önermekten alıkoymamıştır (ki, bu da işin ne kadar umutsuz olduğunun bir göstergesidir). yalnızca 1999'da ingilizce ve fransızca iki kitap yayınlanmıştır. bunlardan birinde proto-iyon yunancası ile diskin tam bir çevirisi verilmiş, diğerinde diskin bir hesap aleti, bir tür "bronz çağı'na ait bilgisayar diski" olduğu ileri sürülmüştür.

  çince bile diskin gerçek dili olarak önerilmiştir. pek çok profesyonel araştırmacıya göre phaistos diski'ni çözdüğünü iddia eden kimse "kafadan çatlak" olmalıdır. lineer b'nin çözülmesinde ventris'le çalışan john chadwick yıllar boyunca hemen hemen ayda bir tane yeni disk çözümleri haberi almıştır ve bunların içinde bazı mantıklı unsurlar içerenleri analiz etmeye de devam etmektedir.

  chadwick şöyle yazıyor: "sabırsızlığımızı frenlemeliyiz ve kral minos, bizzat birisinin rüyasına girip gerçek yorumu açıklasa bile, o kişinin bunun tek olası çözüm olduğuna başkalarını inandırmasının imkânsız olacağını kabul etmeliyiz."

  antikçağ'ın en gizemli yapıtlarından biri olan phaistos diskinin bulunduğu phaistos kenti özellikle saray kalıntılarıyla tanınır. kent 10 15. yüzyılda istilacılar tarafından yıkılmıştır. kaynak

  !---- spoiler ----!
 2. kitapta altını çizdiğim birkaç cümle:
  mö 1700 olarak hesaplanan tarihine bakılırsa dünyada ilk basılı belge olması gerekiyor. disteki işaretler girit daha sonraki çizgisel a ve çizgisel b yazıları gibi elle kazınmak yerine, kabartma matbaa harfleri gibi göstergeler taşıyan damgalarla yumuşak kilin üzerine basılmış. baskıyı yapan kişinin diskte görülen her bir işaret için bir damga olmak üzere besbelli ki 45 damgası vardı. phaistos diski insanoğlunun bir sonraki adımının öncüsü, ilk basım girişimiydi, matbaacılıkta da aynı şekilde kesme matbaa harfleri ya da bloklar kullanılmıştı ama kağıt üzerine ve mürekkepsiz ve kil üzerine değil. phaistos diski için kullanılan damgaları kusursuzlaştıran kahramanın acınası yanı, yaptığı şeyi toplumun yaygın olarak kullanamayacağı bir zamanda yapmış olmasıydı.

  niçin matbaacılık ms 1455’te gutenberg kitabı mukaddes’i bastıktan sonra ortaçağ avrupasında hızla yayıldı da, o adı bilinmeyen matbaacı mö 1700’de phaistos diskini bastığında yayılmadı? bunun bir açıklaması ortaçağda avrupalı matbaacıların altı teknolojik gelişmeyi (kağıt, sabit olmayan matbaa harfi, metal işleme teknolojisi, baskı makineleri, mürekkep, yazı) birleştirme olanağına sahip olmasıdır.

  kaynak: tüfek, mikrop ve çelik