1. kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri. tümörlü bölgenin ışınlanmasına dayanır.

    (bkz: radyoterapi merkezi)
    zoey