1. alman sosyal demokrat eduard bernstein'in, sosyalizme barışçıl yollardan geçme teorisi. teori, mevcut sistemde marksizmi pasifize edip burjuvaziye yarar sağladığı için literatürde olumsuz anlam taşır.