rx


  1. rx sembolü ortaçağ el yazmalarında latinçe "recipere" yani "kullan" anlamına gelen kelimenin kısatmasıdır. rx sembolünün horus'un gözü olabileceğine dair varsayımlar güçlü olmakla birlikte zeus'un ya da jubiter'in sembolü olabileceğini savunan teorilerde mevcuttur.