1. bilginin doğruluğuna ya da yanlışlığına ilişkin öznel olasılık.