1. 2.mahmut tarafından ayanlarının varlığının ve bazı imtiyazlarının kabul edilmesidir. padişah ilk defa yetkilerinden taviz verdiği için magna carta'ya benzetilmektedir. kendisi de bir ayan olan alemdar mustafa paşa ikinci selimi tahta geçirince sadrazam olmuştur ve sened-i ittifak'ın yapılmasında etkili olmuştur. antlaşmaya göre ayanlar padişahın gücünü kabullenecek ve savaş zamanı asker gönderme yükümlülükleri olacaktır. padişah'ta onların varlığını kabullenecektir. osmanlı'da feodalite yoktur diyenler bana göre bu noktada hatalıdır. 2.mahmut ayanları ne kadar sevmese de yeniçerilere karşı ayanları dengede tuttuğu için uzun bir süre eli kolu bağlı kalmıştır. sened-i ittifak'a birçok büyük ayan'ın katılmadığı söylenir.