1. social justice warrior, yani sosyal adalet savaşcısı.

    kendi ününü artırmak amacıyla tekrar tekrar insanlarla sosyal adalet üzerine şiddetli tartışmalara giren, sığ veya iyi düşünülmemiş argümanlar kullanan kişilere denir. sjw'nin her zaman kendi söylediklerine inanması ya da uğruna savaştığı grupların düşüncelerini benimsemesi gerekmez. tek amaçları "politically correct" söylemleri benimsemek ve çevrede kullanmaktır.

    genelde popüler ahlakın ve inançların bize ayrımcılığın kurbanları olarak sunduğu kişiler ve gruplar ile alakalı aşırı korumacılıklarıyla öne çıkarlar. korumayı en sevdikleri gruplar, kadınlar, feministler, siyahlar ve homoseksüellerdir.

    hatta bazen ileri gidip, ayrımcılığa uğrayan homoseksüel erkeklerin korunması gerekmediğini çünkü kadınların erkeklerden çok daha fazla ayrımcılığa uğradığını, bu yüzden erkeklere uygulanan ayrımcılığın önemsiz olduğunu söyleyenleri vardır.