1. charles darwin'in kuramlarının sosyal alanda uygulanmasına verilen isim.

    20. yüzyılda ortaya çıkan ideolojilerin çoğunluğu genelde sosyal darwinizm temellidir (milliyetçilik, faşizm, komünizm, liberalizm vs). tabii bunlar daha sonra sulandırılmıştır, "aga bu ne böyle, çok sert bu" denilerek.

    sonuçları avrupa için yıkıcı olsa da hala bazı insanların bilinçaltından silinmemiş bir ideolojidir. mesela günümüzde çok muhabbeti dönen alfa erkek falan hep sosyal darwinizim kökenli şeylerdir.
  2. looking backward'da bellamy'nin 'a coach which is ridden by the rich and pulled by the poor' diye tanımladığı toplum buna bir örnektir