• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
tanrı adına savaş - karen armstrong
kitap, aslında hepimizin bildiği fanatizmin inanç kökü olan köktendinciliği konu almaktadır. ancak bunu yaparken konuyu direkt yoldan işlememiş olması dikkat çekmektedir. üç büyük dinin bazı yaşanan olaylarını incelemekte ve akılcı yorumlar yapmaktadır. okuyucusuna akıcı bir anlatım yolunu seçmiştir.
köktendinciliği, modernizm ile karşılaştırmış ve akla dayanmadığına ilişkin sonuçlar çıkarmaktadır. bu çıkarımlar kitap içeriğini iyi takip eden bir okur için mantıklı gelmektedir. çünkü, tarihi inceleyerek bir sonuç çıkarım yolu izlemesi sebebiyle bu durum kendiliğinden doğmaktadır.
kitapta belki de en dikkat çekici durum, mehdi/mesih, yani bir kurtarıcı beklentisinin, uzun süre acı çeken ve çağın gerisinde kalan toplumlarda ortaya çıktığının ifade edilmesidir. ayrıca, modern yaşamın içinde gelişen bireyin ve söz konusu toplumun, mistik inançlara sıkı sıkıya bağlı olan toplumları anlayamamasının veya tersi durumun çok normal olduğunu da güzel bir şekilde ifade etmiştir.
oldukça güzel bir kitap.