1. -Laozi'nın eseri Tao Te Ching'e dayanır. Tao veya Dao günümüz çincesinde yol, yön, yöntem, temel, akış vs. birçok anlam barındıran bir sözcüktür.

  -Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir başka görüş de Taoizmdir. Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao- Tse tarafından kurulmuştur. görüşe göre her şey Taodur. Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonlu ve sonsuz olan akıldır. Varlığı yokluğa indirgediği için bu görüş de bir tür nihilizm olarak görülür.

  Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır. Daojiao Çin kültüründe bir dinken, Daojia ise bir felsefe, düşünce okulunu anlatır. fakat ikisi de kaynağını Laozi'nın eseri Tao Te Ching'den almaktadır.

  Laozi'nın ardından Zhuangzi da bu akımın en önemli temsilcisidir. Taoizmin kurucusu Laozi'ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar arzuları ve amaçları doğururlar. İyi ve kötü, alçak ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi. Laozi’nın hayatı hakkında bilgimiz çok azdır. yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır. Hakkında birçok görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuştur.

  -Taoizmde, göçer yaşam süren şamanik toplumların izleri olduğu görüşleri de vardır. Kuzey Çin'de, Sarı Nehir yakınlarında bazı kabilelerde "vu" denilen şamanlar yaşamaktaydı. Çou hanedanlığı döneminde şamanların görevleri arasında yağmuru tahmin etmek, şifacılık, önemli olaylarda kehanette bulunmak vardır.

  -Taoistler meditasyonu hem sağlık ve uzun ömür gibi fiziksel, hem de Tao ile birleşmek, bütünleşmek gibi ruhsal bir amaçla kullanmışlardır. Ruhsal gelişimin ilk aşamalarında meditasyon zihni arındırmak, duyguları dengelemek, arzuları azaltmak ve iç enerjiyi çevirmek için sonraki aşamalarda uygulayıcının Tao ile birleşmesini sağlamak için kullanılır.

  Sıklıkla lotus halinde ayaklar bağdaş kurularak bel uyumunu bozmayacak diklikte tutularak veya ayakta dizler hafif öne bükük ve bedendeki tüm eklemleri hafifçe yuvarlak tutmaya çalışarak yapılır.

  kanyak
  kaynak 2