• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
tarih üzerine - eric hobsbawm
elinizdeki kitapta toplamış olduğum makaleler, bir dizi bütünlüklü ve birbiriyle ilintili problem üzerinde durmaktadır. birincisi, ben, tarihin gerek toplum nezdinde gerekse siyaset alanında hangi yollarla kullanıldığına (veya kötüye kullanıldığına); bunun yanı sıra, dünyanın anlaşılıp kavranması ve yeniden şekillendirilmesine ne ölçüde katkıda bulunabileceğine eğiliyorum. demek istediğim, bu makalelerde, tarihin başka disiplinler, özellikle de sosyal bilimler açısından taşıdığı değeri tartışıyorum. ikincisi, bu makaleler, tarihçiler ile geçmişteki olayları inceleyen başka disiplinlerden araştırmacılar arasındaki ilişkileri; yani, çeşitli alanlardaki tarihsel eğilimler, modalar ve müdahalelerle ilgili değerlendirmeleri kapsamaktadır. üçüncüsü, bu kitap baştan sona benim tarih anlayışımı ortaya koymaktadır.
  1. üniversite döneminde tarih metodolojisi dersinde hocamızın bize tarihi daha iyi anlamak istiyorsanız okumanız gereken birkaç kitap demişti. işte o dönemde verdiği üç dört kitaplık listede bulunan kitaplardan biridir. kitabın ağırlığını okuduğum zaman daha iyi anlamıştım. çünkü tarih üzerine kofa yorulan farklı makalelerle tarih, felsefe, bilim üçgeninde sizinde farklı düşünceler ortaya koymanıza yardım etmektedir.