1. tekin olmayan, güvenilmez olan anlamında kullanılan sözcüğün halk dilindeki kullanımıyla " içinde doğaüstü varlıklar-cinler- bulunmadığına inanılan (yer)" anlamı da mevcuttur.

  tekinsiz filmler ve tekinsiz yönetmenler benim için daha açıklayıcı kılmaktadır sözcüğü. lynch, haneke, trier ve noe'nin sözcüğün anlamlarını çoğaltmalarına da bayılıyoruz böylelikle.
 2. rahatsız edici derecede tanıdık gelen.

  almancası unheimlich. hem “evle ilgili, tanıdık, yakın” hem de “gizli, yasak, töredışı, yasadışı” anlamları vardır. bunu ailenin karışık yapısı üzerinden açıklıyorlar. yalan, şiddet, cinsel ilişki gibi hem kesinlikle kötü gösterilen hem de ailede var olan şeylerdir. cinsel ilişki kesinlikle konuşulamaz, yasaklanmış bir şeyken anne babanın tarafında olan şeydir. bad&okay. yani heimlich olan aynı zamanda unheimlich.

  ingilizce ise uncanny. un-can-ny. buradaki "can" eski iskoçya dilinden kalan "ken" esasen. "ken" şu an "know". yani uncanny=unknown, bilinemeyen demek.

  türkçede durum ise tekin-siz. eski türkçede "tigin" den geliyor. "tigin" savaşta şef olanlara denirmiş. göçebe dünyada lider, yön gösterici aynı zamanda. mesela müzisyen, zanaatkarlara vs. tiginsiz denirmiş. hiçbir sosyal gruba dahil olmayan, anarşist, güvenilmez görüldükleri için.

  3 farklı dilde ne kadar farklı anlamları varmış meğer. illuminated.