• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (7.00)
türkiye'de devletin toprak üzerinde örgütlenmesi - nuray ertürk keskin
çeyrek yüzyıldır uluslararası sermayenin hareketliliğine uygun olarak devlet biçimleri köklü bir dönüşüme uğruyor. ulus-devlet sınırlarını aşan örgütlenmeler bir yandan küresel ölçekte merkezileşme sağlarken, öte yandan yerel özerklik talebiyle ulusal bütünlüğü ortadan kaldırıyor. bu karmaşık siyasal coğrafyada toprak üzerindeki kurumlaşmanın yeniden düzenlenmesi yakıcı bir önem taşıyor.
türkiye’de devletin toprak üzerinde örgütlenmesi, içinden geçtiğimiz bu değişim sürecini açıklama çabasının ürünüdür. kitap, “devlet egemenlik kurduğu toprak üzerinde nasıl örgütlenir, neden o şekilde örgütlenir, bu örgütlenme hangi dinamiklerin etkisiyle değişir” sorusunu irdelemektedir. bu irdeleme, tarihsel ve yönetim bilimi temelinde osmanlı ve türkiye olguları üzerinden yapılmıştır. kitapta devletin toprağa dayalı örgütlenme tarzı toplum biçiminin bağımlı değişkeni olarak ele alınmış; devlet ve toprak ilişkisi bir iktidar sorunu olarak tanımlanmıştır.

türkiye’de devletin toprak üzerinde örgütlenmesi, güncel kamu reformları sürecine bilimsel bir bakış geliştirmenin yanında, yönetim kuramına da katkı sağlayabilirse amacına ulaşmış olacaktır.(kaynak idefix)
 1. türkiye'nin mülki idare taksimatını ve toprak üzerinde örgütlenmesini tarihsel bağlamda inceleyen çalışma.

  osmanlı'daki toprağa dayalı örgütlenme ve değişim süreci, osmanlı'nın son döneminde icraata geçirilen ve türkiye'nin kuruluş aşamasına iz bırakarak bu alanda gelişimini etkileyen konuları ve düzenlemeleri ele almaktadır.

  mahalli idare, yerel yönetim kavramları ve bu kavramların türkiye'de hayat bulan uygulamaları ve ilişkilerini tarihsel olarak değerlendirmek için faydalı olabileceğini değerlendirdiğim kitap.
  ozee