1. üstüme varma istanbul

  sana geldim, içim ümitlerle dolu
  beni sarhoş etme istanbul, ne olur
  bir gün ben de eririm caddelerinde
  çürür kemiklerim adım unutulur

  yine sen kalırsın dipdiri, sımsıcak
  göğün, bulutların, denizlerin kalır
  oynama istanbul, benimle oynama
  bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır

  ezilmiş ellerim arasında başım
  bu yeryüzünde başka çarem kalmamış
  işte gelip kapılarına dayanmışım

  karşında yıkılmış bir duvar gibiyim
  beni sarhoş etme, başım dönüyor
  üstüme varma istanbul, kederliyim.