1. kısaca 2.mahmut'un yeniçeri ocağını kaldırmasıdır. yeniçeriler iyice bozulmuştur ve ayak oyunlarıyla devlet yönetiminde etkili olmaya çalışmışlardır. uzun süredir askerliği unutup eşkiyalık yapan yeniçeriler halkın gözünde çoktan nefretlik olmuştur. genç osman'ın katili yeniçeriler hiçbir şekilde ıslahat hareketlerine yanaşmayıp maaş almaya devam etmektedirler. talim yapın dediğinde kazan kaldıran, talim gavur işidir diyen bu kitle artık savaşlarda da iyice verimsiz olmuştur. bir rahiyada sekiz bin moskoflunun doksan bin yeniçeriyi kovaladığını yazar. rakamlar arasında ciddi fark vardı ama emin değilim bu rakamlardan.