1. birinin veya birilerinin istekli bir şekilde objelere, kişilere, kamu mallarına zarar verme eylemidir. kabalık, zarar verme, yok etme, kırma, parçalama gibi temel ilkelere dayanır. ismi roma imparatorluğunu yağmalamalarıyla tanınan vandallar kaviminden gelmektedir.