1. metod. bir şeyin "nasıl"ı.
 2. ulaşılan bilgiden daha önemli olduğuna katılmıyorum. buradaki daha önemli mi daha önemsiz mi sorusunda ortaya çıkacak cevap bence tamamen duygusal bir cevap olacaktır.

  bilgiye ulaşmak için kullanılan yöntem çok değerli olmak ve yeni bilgilere ulaşılması için insanlara yol gösterici olmakla birlikte; yöntemi bulmanın, kullanmanın, sonuca ermenin ve tüm zorluklara katlanmanın yegane amacı bilgiye ulaşmaktır. bu sebeple yöntemin tüm değerinin bilgiye ulaştırmasından kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz.

  burada "öyleyse bilgiye ulaştırmayan yöntem tamamen değersiz midir?" şeklinde bir soru akla gelebilir. önemli olan yöntemin bilgiye ulaştırmasının kesin olması değil verimli olmasıdır. yöntem, bilgiye ulaşmak için hiçbir kolaylık sağlamıyor ve amaca hizmet etmiyorsa; evet değersizdir. amca hizmet ediyor, bilgiye ulaşmak için ufak da olsa yol katedilmesini sağlıyorsa (bu fayda yöntemin yararsız olduğunu ortaya çıkarmak şeklinde de olsa) çok değerlidir.
  zira araştırmacı, yola çıkarken karşısında uçsuz bucaksız bir düzlük buluyorsa işi gerçekten zordur. ama eğer kendinden önceki araştırmacıların sonuca ulaştıran veyahut ulaştırmayan patikaları görürse en azından bir tercih yapma şansı bulur.

  sonuç olarak vardığım nokta coolcat' in vardığı noktayla aynı olmakla birlikte gidiş yolumuz, "yöntemimiz" farklı.

  peki ikimizin de sonucu yanlışsa bu hoca bize puan verecek mi vermeyecek mi?