1. başından beri hep var olan güruhtur.
  2. özellikle bombacı taziyesi fetişizmine sahip olan kürtçülerin desteklediği parti propagandacılarının baş gösterdiği grup.
    slipo