1. yavaş yavaş ortaya çıktığını hissettiğim.

    edit: zülfiyare dokunmuş.
  2. başından beri hep var olan güruhtur.
  3. özellikle bombacı taziyesi fetişizmine sahip olan kürtçülerin desteklediği parti propagandacılarının baş gösterdiği grup.
    slipo