• izledim
    • izlemek istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
zizek - astra taylor
filozof slavoz zizek'in kendisini ve bazı düşüncelerini anlattığı 2005 yapımı belgesel.
  1. "felsefe nedir? bazılarının sandığı gibi mutlak doğruları bulmak üzere yapılan ve sonra da bilim adamlarınca gerçeklere dayandırılan, “ölçülebilir ve çözülebilir güncel sorunlarla uğraşıyoruz.” denilerek kuşkucu bir tavrın takınıldığı, çılgınca bir zihin cimnastiği değildir. “filozoflar metafizikle ilgili saçma sorular sorar erişilmez olduklarını bildiğimiz mutlak doğrularla bir tür oyun oynarlar...” hayır, bence felsefe oldukça mütevazı bir disiplindir. gerçek bir felsefe "farklı" bir soru sorar. filozof, özgürlük sorununa nasıl yaklaşır: "özgür müyüz, değil miyiz?", "tanrı var mı, yok mu" gibi sorularla değil. onun yerine "hemeneutik" diyebileceğimiz basit bir soru sorar: "özgür olmak ne anlama geliyor?". felsefe işte temelde bunu yapar belli bazı sanıları, ilgileri kullandığımızda; belirli şeyler yaptığımızda anlayışın kesin sınırlarının nerede olduğunu bulmaya çalışır. şöyle salakça sorular sormaz: "doğru var mıdır?". onun yerine "bu doğrudur, dediğinde neyi kastediyorsun?". gördün mü? felsefe çok mütevazı bir şey. filozoflar ölümsüz gerçeği bulmaya çalışan çılgınlar değillerdir."

    “bence en korkunç ve en dehşet verici ideolojik eylem ideolojik imge ile tanımlanmamız olurdu. neyin doğru benliğimiz olduğunu düşünüyorsak, nihai eylem de odur. doğru bir eylem ve varoluşumuzdan ötürü bağlandığımız bize ait bir doğru genelde vardır.”