1. darbe komisyonunun apar topar karara varması, darbenin siyasi ayağı olduğuna kanıttır. akp mhp koalisyonu, bürokraside batı yanlısı atlantikçi eğilimin temizlenip avrasyacı kanatın güçlendirilmesine yönelik bir ittifaktır. şaibeli yüzde 51, bu ittifaka verilen muğlak bir destektir.

    geçen gün bir haber vardı; limak kuveyt'te 12 milyar dolarlık havalimanı inşa ihalesi kazanmış. batı, türkiye burjuvazisine kuveyt örneğinde olduğu gibi fırsatlar sunuyor mu? sunmuyor. erdoğan'ın ibreyi özellikle 2008 krizinden sonra doğuya çevirmesine şaşmamalı.

    dolayısıyla türkiye 'yi yörüngede tutmak istiyorsa batı'nın da yapması gereken şeyler var. bugüne kadar türkiye'yi ideolojik olarak batıya bağlayan etmenler neydi? marshall yardımları, sscb'ye karşı sınır karakolu, silah teçhizat yardımı, imf paketleri, büyük ortadoğu projesi. hepsinin sonuna gelindi. ab çıpası elbette türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok önemlidir. ancak batı demokratik bir türkiye arzuluyor mu veya ne kadar umurunda? öyle görünüyor ki türkiye burjuvazisi demokratik olmayan kapitalist şemaya çoktan razı çünkü zenginleşen doğu, batıya nazaran daha ballı fırsatlar sunuyor. türkiye borsası bugun tarihi tepe noktasından kapandı. hayat tarzı kaygısı duymayan pek çok vatandaş da bu şemayı destekliyor çünkü batı yanlısı yönetimleri bizzat kendi hayat tarzlarına müdahale eden militer laik zorbalar olarak görüyor halen.

    batı bu gidişatı engellemek için zor yolunu seçti önce, olmadı. eğer türkiye'yi yörüngede tutmak istiyorsa, ki bu kendi çıkarınadır, eşit ortaklar gibi masaya oturacak takati göstermeli.