adyabatik serinlik - youreads

  1. yükseğe tırmandıkça hava yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak hava sıcaklığının düşmesidir.